AAA  
  Sąd Rejonowy » Aktualności » E-wokanda


 E-wokanda 
W celu szybkiego wyszukania wokandy prosimy:

W polu SYGNATURA wpisać rzymski numer wydziału dużymi literami + [spacja], symbol wielką literą + [spacja], a następnie numer sprawy łamany na dwie ostatnie cyfry roku bez wstawiania spacji. Można także podać dowolny wycinek znaków sygnatury. Następnie określamy nazwę WYDZIAŁU.
Jeśli w ciągu najbliższych 14 dni został wyznaczony termin szukanej przez Państwa rozprawy powinna się wyświetlić informacja o terminie rozprawy wraz z godziną i numerem sali.
Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).Odpowiedzialna za informacje na stronie - Irena Bielicka-Krzyśko